Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Chiến lược, định hướng, kế họach về CS và BVSK nhân dân
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Định hướng, quy hoạch
Cơ hội đầu tư
Thông tin liên hệ cán bộ có thẩm quyền
Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Giới thiệu chung    

Sở Y tế Cà Mau được tái thành lập lại năm 1997 theo Quyết định số 01/1997/QĐ-UBND ngày 01/01/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. 

Tin liên quan
 
Chức năng nhiệm vụ    

           Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y; pháp y tâm thần; y dược cổ truyền, trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan
 
Cơ cấu tổ chức    

 

Tin liên quan
 
Lãnh đạo cơ quan    
Ban Giám đốc gồm: 

  

 

Tin liên quan
 
Đơn vị trực thuộc    
 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 HỆ ĐIỀU TRỊ

 HỆ DỰ PHÒNG

1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau

2. Bệnh viện YHCT tỉnh Cà Mau

3. Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Cà Mau 

4. Bệnh viện Đa khoa Cái Nước

5. Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời

6. Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi

7. Bệnh viện Đa khoa Năm Căn

8. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cà Mau

1. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Cà Mau

2. Trung tâm Phòng chống các bệnh XH tỉnh Cà Mau

3. Trung tâm KN Thuốc, MP, TP tỉnh Cà Mau

4. Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh Cà Mau

5. Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Cà Mau

6. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

7. Trung tâm pháp Y

8. Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Cà Mau

9. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

 PHÒNG Y TẾ

1. Trung tâm Y tế huyện Thới Bình

2. Trung tâm Y tế huyện U Minh

3. Trung tâm Y tế huyện Phú Tân

4. Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển

5. Trung tâm Y tế thành phố Cà Mau

6. Trung tâm Y tế huyện Cái Nước

7. Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời

8. Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi

9. Trung tâm Y tế huyện Năm Căn

1. Phòng Y tế thành phố Cà Mau

2. Phòng Y tế huyện Cái Nước

3. Phòng Y tế huyện Đầm Dơi

4. Phòng Y tế huyện Năm Căn

5. Phòng Y tế huyện Ngọc Hiển

6. Phòng Y tế huyện Phú Tân

7. Phòng Y tế huyện Thới Bình

8. Phòng Y tế huyện Trần Văn Thời

9. Phòng Y tế huyện U Minh

BỆNH VIỆN NGOÀI CÔNG LẬP  

1. Bệnh viện Hoàn mỹ Minh hải

2. Bệnh viện Medic Cà Mau

 

 

Tin liên quan

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 HỆ ĐIỀU TRỊ

 HỆ DỰ PHÒNG

1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau

2. Bệnh viện YHCT tỉnh Cà Mau

3. Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Cà Mau 

4. Bệnh viện Đa khoa Cái Nước

5. Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời

6. Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi

7. Bệnh viện Đa khoa Năm Căn

8. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cà Mau

1. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Cà Mau

2. Trung tâm Phòng chống các bệnh XH tỉnh Cà Mau

3. Trung tâm KN Thuốc, MP, TP tỉnh Cà Mau

4. Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh Cà Mau

5. Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Cà Mau

6. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

7. Trung tâm pháp Y

8. Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Cà Mau

9. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

 PHÒNG Y TẾ

1. Trung tâm Y tế huyện Thới Bình

2. Trung tâm Y tế huyện U Minh

3. Trung tâm Y tế huyện Phú Tân

4. Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển

5. Trung tâm Y tế thành phố Cà Mau

6. Trung tâm Y tế huyện Cái Nước

7. Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời

8. Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi

9. Trung tâm Y tế huyện Năm Căn

1. Phòng Y tế thành phố Cà Mau

2. Phòng Y tế huyện Cái Nước

3. Phòng Y tế huyện Đầm Dơi

4. Phòng Y tế huyện Năm Căn

5. Phòng Y tế huyện Ngọc Hiển

6. Phòng Y tế huyện Phú Tân

7. Phòng Y tế huyện Thới Bình

8. Phòng Y tế huyện Trần Văn Thời

9. Phòng Y tế huyện U Minh

BỆNH VIỆN NGOÀI CÔNG LẬP  

1. Bệnh viện Hoàn mỹ Minh hải

2. Bệnh viện Medic Cà Mau

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu