start portlet menu bar

Tin hoạt động;thd;Tin sự kiện;tsk

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Ý kiến chỉ đạo, điều hành;ykcddh;Hướng dẫn thực hiện pháp luật;hdthpl

Display portlet menu
end portlet menu bar
 • Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau
 • Trung tâm phòng, chống các Bệnh xã hội  tỉnh Cà Mau
 • Trung tâm KN Thuốc, MP, TP tỉnh Cà Mau
 • Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Cà Mau
 • Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau
 • Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Cà Mau
 • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
 • Trung tâm Y tế huyện Thới Bình  
 • Trung tâm Y tế huyện U Minh  
 • Trung tâm Y tế huyện Phú Tân  
 • Trung tâm Y tế huyện Ngoc Hiển  
 • Trung tâm Y tế thành phố Ca Mau  
 • Trung tâm Y tế huyện Cái Nước  
 • Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời  
 • Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi  
 • Trung tâm Y tế huyện Năm Căn  
 • Phòng Y tế thành phố Cà Mau

Hình ảnh chuyên ngành;hacn

Display portlet menu
end portlet menu bar